Open brief aan de Belgische politici - 23 maart 2016

 

Heren en dames politici,

 

Een dag na de vreselijke terreuraanslagen die vele onschuldige slachtoffers hebben gemaakt en ons land in het hart hebben getroffen, maakt droefheid plaats voor boosheid. Zeker nu we meer nieuws te weten komen over de daders van de aanslagen.

Dat een zware crimineel zijn straf niet volledig moet uitzitten is één. Dat de strafuitvoeringsrechtbank hem in voorwaardelijke vrijstelling stelt, en daarmee haaks ingaat op het negatieve advies van de administratie is twee. En dat Turkije hem even later oppakte, terugstuurde (naar Nederland?) en daarbij zowel de Belgische als Nederlandse autoriteiten waarschuwde, is drie. Drie onwaarschijnlijke feiten die niet alleen wenkbrauwen doen fronsen, maar die me bijzonder boos maken. En samen met mij wellicht heel veel andere mensen.

Hoe lang gaat de Belgische overheid nog kiezen voor een 'zachte' aanpak? Hoe lang nog wordt politieke correctheid misbruikt om niet over te moeten gaan tot een strenge, resolute aanpak van criminaliteit? Hoe lang nog kan men onbezorgd wollige, verzoenende taal spreken uit angst afgerekend te worden? Hoe lang nog kan een blijvend streven naar overdreven tolerantie gebruikt worden als enige, juiste middel tot stabiele integratie en wederzijds respect voor andere culturen?

Met wat er gisteren gebeurd is, moet het duidelijk zijn dat er meer dan een grens overschreden is. De overheid heeft meer dan eens gefaald. Gefaald op vlak van een resolute, strenge, correcte aanpak van criminaliteit. Dat bekende criminelen zomaar vrijgelaten worden, tegen het advies van de administratie, is onbegrijpelijk en verwerpelijk. Dat zware misdadigers tout-court vervroegd kunnen vrijgelaten worden, is evenmin goed te praten. Dat er geen gevolg gegeven wordt aan herhaaldelijke waarschuwingen (o.a. van de Turkse overheid) is al helemaal onvergeeflijk.

Al die fouten hebben direct en indirect geleid tot een grote tragedie, tot diep menselijk leed, tot een trauma dat nog lang zal blijven nazinderen bij de slachtoffers, de nabestaanden van de overleden slachtoffers, en bij uitbreiding daarvan bij de hele Belgische bevolking.

Heren en dames politici, het is hoog tijd dat u naar de stem van het volk luistert. Een volk dat een kordate, strenge, consequente aanpak wil van criminaliteit. Een volk dat geen vervroegde invrijheidsstelling wil voor zware criminelen. Een volk dat wellicht ook wil dat er veel strenger wordt opgetreden tegen mensen met een dubbele nationaliteit of buitenlanders die zich te buiten gaan aan crimineel gedrag op Belgisch grondgebied. Een volk dat geen gepamper meer wilgeen wollige praat, geen oeverloos gebabbel in de marge. Een volk dat zich veilig wil voelen, ook in een multiculturele samenleving. Want laat dat duidelijk zijn, mijn open brief wil geen afbreuk doen aan de multiculturele maatschappij. We kunnen en willen best hand-in-hand leven met andere culturen, andere volkeren. We willen best iedereen kansen geven op een waardig, respectvol leven. Maar we willen dat vooral doen in een sfeer van veiligheid, van wederzijds respect, van waarden en normen die eigen zijn aan onze samenleving.  Zonder uitzonderingen, zonder overdreven en onnodige tegemoetkomingen.

Ik hoop oprecht dat u deze tragedie gebruikt om na te denken over uw beleid. Over de manier waarop er de laatste jaren in ons land is omgegaan met de nieuwe wereldorde. Over de lakse aanpak, het zinloze en krampachtige tegemoetkomen aan waarden en normen die de onze niet zijn. Het volk vraagt nu om daadkracht, om duidelijkheid, om correctheid, om kordaatheid. Om vrijheid. Om veiligheid.

 

Met de meeste hoogachting,

 

Bart DEBBAUT

zaakvoerder en auteur

 

Zoutleeuw/Tienen

samen met mijn vrouw, zijn we

samen met mijn vrouw, zijn we dinsdag vanuit Zaventem vertrokken. Een klein uur voor de ontploffing zijn we daar ook langs geweest. Toen we naar de gate gingen kwam ik twee gewapende militairen tegen. Ik dacht nog op dat moment, jongens dit moeten lange dagen voor jullie zijn.....Op het vliegtuig moesten we nog een half uur langer wachten omdat er bagage aan boord was, waarvan de eigenaars niet kwamen opdagen. Toen die verwijderd waren konden we naar de startbaan rijden. We moesten daarna direct weerkeren wegens een klein defect. Na nog een half uurtje geduld konden we van de grond. Kort daarna kreeg onze zetelbuur een sms binnen, waarop de explosies kenbaar werden gemaakt. Halucinant.  Op Alicante moesten we alweer een tijd wachten vooraleer we per tien passagiers het vliegtuig mochten verlaten, waarna onze identiteit nog eens extra werd nagekeken....Deze kleine ongemakken waren nietig in vergelijking met wat ze daar hebben meegemaakt. Ik heb je laatste boek meegenomen om tijdens ons verblijf te lezen. Mooie literatuur, je zou hem direct verslinden....Maar dit is fictie. Je open brief is harde realiteit, waarbij je de nagel loeihard op de kop hebt geslagen. Hopelijk trekken ze hier hun lessen uit....

Wordt het geen tijd dat:

- We afstappen van onze mentaliteit van "het zal allemaal zo erg wel niet wezen"? In WOII moest men ook eerst met de neus op de feiten worden gedrukt voor men de omvang van de holocaust geloofde
- Terrorisme gecatalogeerd word onder de noemer "misdaden tegen de menselijkheid"
- Terroristen zoals zoals die pipo's in Zaventem en Brussel berecht worden als massamoordenaars. 

aanslagen Brussel

 
Ik las met interesse je open brief.
 
Ik heb na de aanslagen in ons land tamelijk veel gelezen en gezien op TV.
 
Ik heb urenlange debatten proberen te volgen.
 
Ik heb honderden reacties op de sociale media gelezen.
 
Meestal worden de politiekers met de vinger gewezen, ook de mensen van de recherche en de staatsveiligheid krijgen het zwaar te verduren.
 
Wat mij stoort is dat enkel justitie en het gerecht buiten schot blijven niettegenstaande zij ook verantwoordelijk zijn voor de heropvoeding en controle van de gedetineerden in de gevangenissen en vooral voor de voorlopige invrijheidstellingen en de nazorg van de gedetineerden. De politiek kan/moet enkel een kader scheppen waarin het gerecht en in het bijzonder de gevangenissen en de justitiehuizen moet werken. Laat ons vooral niet vergeten dat we in een rechtstaat leven met een scheiding der machten.
 
Wat mij opvalt na zoveel informatie en debatten dat we voorgeschoteld kregen, is dat ik nergens heb horen spreken waar die terroristen het geld vandaan halen, om wapens aan te schaffen, om de wereld rond te reizen, om opleidingen te organiseren, om huizen te huren, om auto ’s te kopen, om materialen voor de aanmaak van bommen te bekostigen enz. Worden er dan geen inspanningen gedaan om deze geldstromen ten gronde na te trekken en zoveel mogelijk misdaadgeld op te sporen.
 
Persoonlijk denk ik dat daar ook nog veel werk aan de winkel is, en dat dit ook al een schakel kan zijn in de opruimingswerken. Ik vrees dat wanneer men hier werk zou van maken, met te beginnen met o.a. de opheffing van het bankgeheim om de zwartgeldcircuits op te sporen en af te sluiten, dat we dan ook grote ogen en oren zouden open doen wie en wat hier allemaal bij betrokken zou kunnen zijn.    
 
 
 
Groeten,
 
 
 
Georges Robert
 
 

Er is een tijd geweest dat

Er is een tijd geweest dat ministers voor veel minder ontslag namen !
De actuele politiek(ers) is een goed voorbeeld van besluiteloosheid,egoisme en genoegzaamheid.( ik eerst en mijn postje vasthouden ten koste van alles en iedereen.)
We hebben van de partijen aan de macht ( vooral de grootste!)al heel veel geblaat gehad maar heel weing wol !Behalve een mooie verdeling van winstgevende "bevoegdheden")
En jusitie die zich steeds verstopt achter futiliteiten en liever bezig houdt met onbelangrijke zaken.
Voor wanneer ministers,politiekers die de moed hebben om te stoppen met angst te prediken en beter ontslag zouden nemen.
Bij de bevolking is er echt veel goede wil (behalve bij de rechtse " nationalisten" om op een respectvolle manier in een multiculturele maatschappij samen te leven.

Beste Bart We waren het vaak

Beste Bart
We waren het vaak niet eens vroeger, maar nu ga ik volledig akkoord met je mening.
De vraag is: wie in dit land gaat "durven" zijn nek uit te steken om dit te bereiken, zonder schrik om electoraal afgeslacht te worden.
groetjes
Nico

Ik kan de inhoud van deze

Ik kan de inhoud van deze open brief volledig bijtreden. Beter nog : gisteren hoorde ik iemand zeggen "het is eigenlijk onze schuld dat die aanslagen gebeurd zijn. Wij hebben onze armen niet geopend voor die terroristen en allochtonen" Waar gaan we naartoe ??? Zij moeten zich integreren. Zij moeten onze waarden overnemen. Zij moeten leven als goede Belgen. Zij komen naar hier met hun religieuse, culturele en politieke bagage en dan zouden wij die moeten overnemen opdat zij zich geïntegreerd zouden voelen. Als ik naar Afghanistan, Irak, Syrie of Saoudi-Arabië ga, dan zal ik mij moeten aanpassen aan de wetten van deze landen. Doe ik dat niet, word ik steevast gestenigd !!!
Politici, denk na over wat je die mensen geeft. Neem nu kindergeld. België telt +/- 2 kinderen per gezin. Laat ons nog zeggen 3. Geef voor de eerste drie kinderen kindergeld. Wie zich een vierde, vijfde, enz .. kind kan veroorloven moet er zelf voor betalen. Simpel. En nog, waarom 2 nationaliteiten ? Men voelt zich of het een of het ander. Want als belgen ( vb. Salah Abdeslam) aanslagen pleegt op belgen, dan heb je geen oorlog meer maar een burgeroorlog !!!! Hoe kunnen jonge mensen die hier geboren zijn, opgegroeid zijn, naar school gingen, gevoed en gekleed werden in België,  enz.... zich keren tegen België. ? En daar nog voor betaald worden ook !!!! Wakker worden politici, ik geloof dat jullie van de schoolbanken door papa in de politiek beland zijn en geen benul hebben wat er feitelijk gebeurd in het ECHTE leven.
Spijtig dat deze reactie enkel dient om mij een beetje af te reageren en dat ze nooit, tot welke politieker ook zal terechtkomen.
Emmy.

Ik denk dat deze brief

Ik denk dat deze brief inderdaad correct weergeeft hoe velen nu denken en voelen

bedanking op uw open brief

Beste Bart,
 
Ook ik en mijn familie zijn diep ontroerd door wat zich heeft afgespeeld.
Ikzelf was ook van plan dit alles op papier te zetten om ons ongenoegen te laten blijken. Uw brief echter verwoord perfect hoe ik het ook zou omschrijven. Er moet dringend iets gedaan worden en ik hoop van harte dat de beleidsmensen voor eens en altijd hun "politieke spelletjes" stopzetten en voor 1 keertje als mens zullen gaan nadenken over onze toekomst en luisteren naar de stem van het volk, ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging of wat dan ook.
Ik ben er wel van overtuigd dat dit enkel en alleen kan als we vandaag zeggen dat we een nieuwe start maken, er zijn fouten gemaakt dat klopt. We zijn allemaal mensen en we moeten leren uit de fouten, ze niet opniew maken. Ik roep dan ook op om samen op een respectvolle manier te onderhandelen met deze mensen (politiekers, politie, hulpverleners enz...) over het aanpassen van onze strafwet.
Graag zou ik als burger zelfs voorstellen dat iedereen zich kenbaar maakt door het vrijwillig afstaan van dna en vingerafdrukken. Enerzijds om het werk van identificaties te vergemakkelijken, anderzijds om lopende dossiers in een stroomversnelling te laten komen waardoor er heel wat vragen zouden kunnen worden opgelost en verdachten zouden makkelijker gepakt worden.
Laat ons samen aan tafel gaan zitten ervan uitgaande dat we dit als mens, als volk kunnen realiseren ver weg van politieke overtuiging of geloofsovertuiging. Onze samenleving opnieuw opbouwen onder 1 regering met 1 duidelijke wetgeving en niet meer zoals nu het geval is waarbij de verschillende regeringen elkaar voor de voeten lopen en politieke partijen hun spelletjes spelen. 
Er is nog een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen maar het is 10 na 12 en we kunnen de klok niet terugdraaien maar we kunnen wel zorgen voor een betere leefwereld. Een betere wereld die moet starten vanaf nu.
Ik hoop dat we misschien in de toekomst samen onze punten kunnen bespreken op een typisch Belgische manier " tussen pot en pint" (maar koffie volstaat ook al).
Met vriendelijke groeten.
Frank Van der Voorde.

"Een volk dat wellicht ook

"Een volk dat wellicht ook wil dat er veel strenger wordt opgetreden tegen mensen met een dubbele nationaliteit of buitenlanders die zich te buiten gaan aan crimineel gedrag op Belgisch grondgebied" is een racistisch volk. Het wil immers dat mensen verschillend behandeld worden op basis van hun afkomst.

Een volk dat wellicht ook...

Het begrip 'racisme' heeft geen enkele betekenis meer en wordt hier op een domme manier aangewend. Het woord heeft zéker geen betekenis meer wanneer men de islam een godsdienst van de vrede noemt.

Laatste Nieuws

Hebban.nl, de grootste boekensite en lezerscommunity van Nederland, verscheen zopas een groepsrecensie van 'De Mol'. Negen lezers lazen het boek en gaven er individueel en in groep hun mening over....
Artikel uit 'De Zondag' van 25 maart 2018.
Bij ROB-tv over De Mol (26/03/2018)
Bij de regionale televisiezender ROB-tv vertelt Bart Debbaut honderduit over 'De Mol', de eerste thriller rond de gelijknamige succesreeks op tv. 'De Mol' is zijn tiende boek. Het boek verschijnt...