blog

Open brief aan de Belgische politici - 23 maart 2016

 

Heren en dames politici,

 

Een dag na de vreselijke terreuraanslagen die vele onschuldige slachtoffers hebben gemaakt en ons land in het hart hebben getroffen, maakt droefheid plaats voor boosheid. Zeker nu we meer nieuws te weten komen over de daders van de aanslagen.

Dat een zware crimineel zijn straf niet volledig moet uitzitten is één. Dat de strafuitvoeringsrechtbank hem in voorwaardelijke vrijstelling stelt, en daarmee haaks ingaat op het negatieve advies van de administratie is twee. En dat Turkije hem even later oppakte, terugstuurde (naar Nederland?) en daarbij zowel de Belgische als Nederlandse autoriteiten waarschuwde, is drie. Drie onwaarschijnlijke feiten die niet alleen wenkbrauwen doen fronsen, maar die me bijzonder boos maken. En samen met mij wellicht heel veel andere mensen.

Hoe lang gaat de Belgische overheid nog kiezen voor een 'zachte' aanpak? Hoe lang nog wordt politieke correctheid misbruikt om niet over te moeten gaan tot een strenge, resolute aanpak van criminaliteit? Hoe lang nog kan men onbezorgd wollige, verzoenende taal spreken uit angst afgerekend te worden? Hoe lang nog kan een blijvend streven naar overdreven tolerantie gebruikt worden als enige, juiste middel tot stabiele integratie en wederzijds respect voor andere culturen?

Met wat er gisteren gebeurd is, moet het duidelijk zijn dat er meer dan een grens overschreden is. De overheid heeft meer dan eens gefaald. Gefaald op vlak van een resolute, strenge, correcte aanpak van criminaliteit. Dat bekende criminelen zomaar vrijgelaten worden, tegen het advies van de administratie, is onbegrijpelijk en verwerpelijk. Dat zware misdadigers tout-court vervroegd kunnen vrijgelaten worden, is evenmin goed te praten. Dat er geen gevolg gegeven wordt aan herhaaldelijke waarschuwingen (o.a. van de Turkse overheid) is al helemaal onvergeeflijk.

Al die fouten hebben direct en indirect geleid tot een grote tragedie, tot diep menselijk leed, tot een trauma dat nog lang zal blijven nazinderen bij de slachtoffers, de nabestaanden van de overleden slachtoffers, en bij uitbreiding daarvan bij de hele Belgische bevolking.

Heren en dames politici, het is hoog tijd dat u naar de stem van het volk luistert. Een volk dat een kordate, strenge, consequente aanpak wil van criminaliteit. Een volk dat geen vervroegde invrijheidsstelling wil voor zware criminelen. Een volk dat wellicht ook wil dat er veel strenger wordt opgetreden tegen mensen met een dubbele nationaliteit of buitenlanders die zich te buiten gaan aan crimineel gedrag op Belgisch grondgebied. Een volk dat geen gepamper meer wilgeen wollige praat, geen oeverloos gebabbel in de marge. Een volk dat zich veilig wil voelen, ook in een multiculturele samenleving. Want laat dat duidelijk zijn, mijn open brief wil geen afbreuk doen aan de multiculturele maatschappij. We kunnen en willen best hand-in-hand leven met andere culturen, andere volkeren. We willen best iedereen kansen geven op een waardig, respectvol leven. Maar we willen dat vooral doen in een sfeer van veiligheid, van wederzijds respect, van waarden en normen die eigen zijn aan onze samenleving.  Zonder uitzonderingen, zonder overdreven en onnodige tegemoetkomingen.

Ik hoop oprecht dat u deze tragedie gebruikt om na te denken over uw beleid. Over de manier waarop er de laatste jaren in ons land is omgegaan met de nieuwe wereldorde. Over de lakse aanpak, het zinloze en krampachtige tegemoetkomen aan waarden en normen die de onze niet zijn. Het volk vraagt nu om daadkracht, om duidelijkheid, om correctheid, om kordaatheid. Om vrijheid. Om veiligheid.

 

Met de meeste hoogachting,

 

Bart DEBBAUT

zaakvoerder en auteur

 

Zoutleeuw/Tienen

Een voorbijglijdende gedachte

Met een sluimerend gevoel van onmacht, legde hij zijn hoofd in zijn nek en sloot de ogen. De beelden die op zijn netvlies prijkten verdwenen niet, ze werden hooguit wat waziger, door de rozige gloed, het gevolg van het zonlicht dat zijn oogleden prikkelde. Nu mijn ogen openen, in de zon blijven kijken en voor altijd blind worden, dacht hij. En ondanks alles verscheen er een glimlach op zijn gezicht.

Inhoud syndiceren

Laatste Nieuws

Hebban.nl, de grootste boekensite en lezerscommunity van Nederland, verscheen zopas een groepsrecensie van 'De Mol'. Negen lezers lazen het boek en gaven er individueel en in groep hun mening over....
Artikel uit 'De Zondag' van 25 maart 2018.
Bij ROB-tv over De Mol (26/03/2018)
Bij de regionale televisiezender ROB-tv vertelt Bart Debbaut honderduit over 'De Mol', de eerste thriller rond de gelijknamige succesreeks op tv. 'De Mol' is zijn tiende boek. Het boek verschijnt...